Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die langdurige, moeilijk te veranderen patronen hebben in hun gedrag en denken.

Wat is het?

Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die langdurige, moeilijk te veranderen patronen hebben in hun gedrag en denken.

Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zal je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Tijdens schematherapie gaan we door middel van praten, rollenspellen, samen oefenen, inbeeldingsoefeningen en gedragsexperimenten aan de slag met wat jou dwars zit. Dat kan in de vorm van één op één therapie met een therapeut, of via psychomotorische therapie, of in groepsbehandeling met andere mensen. Of het kan een combinatie zijn van al deze vormen van behandeling.

Wanneer schematherapie?

Schematherapie wordt ingezet wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek (DSM-5 classificatie), langdurige depressie of angstklachten. Ook kan het worden ingezet wanneer andere behandelvormen onvoldoende effect hebben gehad.

Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking met langdurige klachten die bereid zijn langdurig te komen. De gemiddelde behandelduur van schematherapie is 1 tot 2 jaar.

Door wie?

De behandeling wordt gegeven door psychologen, orthopedagogen of vaktherapeuten die opgeleid zijn tot schematherapeut of schematherapeutisch werken.