vrijdag 30 oktober 2020
13:30 uur

Tijdens deze talkshow wordt er naar de film ‘Met Lef en Liefde’ gekeken en in gesprek gegaan over de dilemma’s en mogelijkheden. Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen gewoon mee kunnen doen aan de samenleving? Hoe nemen we obstakels weg en voorkomen we uitsluiting? En wat moeten wij veranderen om mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans te geven? Over die vragen wordt er gesproken met gemeentes, politie, justitie, onderwijs, zorg- en hulpverleners, wooncorporaties en vele anderen.

In deze talkshow is het thema: Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Hoe voorkomen we dat?

U kunt u aanmelden via LVBdoetmee.nl