Binnen Zodiak wordt psycho-educatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) gegeven aan de hand van de module Weet Wat Je Kan (WWJK).

Binnen Zodiak wordt psycho-educatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) gegeven aan de hand van de module Weet Wat Je Kan (WWJK). WWJK beoogt het diagnostisch stempel LVB bespreekbaar te maken met degene die het betreft en hun naasten, en hen handvaten te bieden om met de beperking om te gaan.

Naast psycho-educatie LVB wordt er ook psycho-educatie over ADHD en Autisme aangeboden.

Wanneer?

WWJK wordt ingezet als een cliënt is gediagnosticeerd met een licht verstandelijke beperking en hij/zij meer informatie wil over de beperking, hoe om te gaan met deze beperking en het accepteren van de beperking.

Voor wie?

WWJK kan ingezet worden bij cliënten vanaf 16 jaar. De module is niet bedoeld voor cliënten met LVB die goed functioneren, tevreden zijn met zichzelf en hun leefsituatie en waar nodig hulp vragen of aannemen. Zij kunnen wel WWJK volgen om geïnformeerd te worden over een leven met LVB. Je krijgt een werkboek mee met oefeningen.

Door wie?

De training psycho-educatie wordt gegeven door behandelaren die bij Zodiak werken.