Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek.

Wat is het?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, (negatief) zelfbeeld, trauma of verliesverwerking. De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor verschillende soorten therapieën. Binnen Zodiak bieden wij beeldende therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem. In andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan, er op een andere manier mee omgaan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Welke therapie dan wordt ingezet, is de vraag waar de cliënt meer affiniteit mee heeft.
In beeldende therapie wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen, technieken en materialen. Je kunt bijvoorbeeld tekenen, schilderen, werken met hout, klei of steen, of met digitale middelen. In muziektherapie wordt gewerkt met melodie, ritme, harmonie en tekst. Dat kan zowel actief, door middel van zelf muziek maken, of receptief, door het luisteren naar en ervaren van muziek.

Muziektherapie kan je onder andere helpen bij het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden, het uiten van emoties, en bij het verbeteren van motoriek, taal of spraak.

In psychomotorische therapie ligt de nadruk op de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag. Door middel van gerichte bewegings- en spelopdrachten kun je oefenen, ervaren en ontdekken welke invloed beweging heeft op jouw lichaam en geest. Dit helpt bij het herkennen en begrijpen van je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen.

Je hoeft niet ervaren of goed te zijn in de vorm van vaktherapie die je kiest. Zo hoef je bijvoorbeeld niet muzikaal te zijn om baat te hebben bij muziektherapie, sportief aangelegd voor psychomotorische therapie of een kunstenaar te zijn voor beeldende therapie.

Wanneer?

Vaktherapie sluit goed aan als je het liefst op een ervaringsgerichte manier met jouw problemen aan het werk wil gaan. Vaktherapie kan op veel verschillende manieren worden ingezet. Het kan bijvoorbeeld handig zijn bij kinderen die nog te jong zijn om te praten over wat ze lastig vinden, of voor volwassenen die het lastig vinden om woorden te geven aan hun gevoel. Het kan ook zo zijn dat het probleem waar je last van hebt, te moeilijk voor je is om er over te praten. Tot slot kan het zo zijn dat je in andere behandelingen hebt gemerkt dat alleen praten jou niet genoeg verder helpt. Soms kan het dan fijn zijn om juist wat te gaan doen en helpt deze ervaring je verder vooruit.

Vaktherapie kan hulp bieden bij bijvoorbeeld deze thema’s:

 • Een negatief zelfbeeld
 • Moeite met sociale interacties
 • Moeite met initiatief nemen
 • Moeite met grenzen aangeven
 • Emoties adequaat uiten
 • Agressie
 • Te veel of te weinig lichamelijke of emotionele spanning
 • Ontspanningsmoeilijkheden
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Problemen in een acceptatieproces
 • Angstig gedrag, verwerken van trauma

Voor wie?

De vaktherapie wordt geboden aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Zodiak richt zich daarbij op cliënten met een verstandelijke beperking.

Door wie?

Er zijn drie psychomotorische therapeuten werkzaam bij Zodiak. Daarnaast is er een beeldende therapeut en een muziektherapeut. Zij werken op de hoofdlocatie in Purmerend, maar bieden ook behandeling aan in de woonomgeving van een cliënt.