Betreft fase twee van het onderzoek naar probleemgedrag bij mensen met een EVB/MVB en een genetisch syndroom.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over probleemgedrag bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB) / meervoudig verstandelijke beperking (MVB) én een genetisch syndroom. We willen leren hoe zorgprofessionals uit de Verstandelijk Gehandicaptenzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en het ziekenhuis goed kunnen samenwerken met ouders in een expertrol voor een persoonsgerichte aanpak.

Wie is onderdeel van het onderzoeksteam?  

Sylvia Huisman (projectleider), Kim Oostrom en Lotte Haverman (Amsterdam UMC), Mana Nasari (promovenda).

Wie werken aan dit onderzoek mee? 

Data wordt verzameld bij zorgprofessionals en ouders.

Worden er nog deelnemers gezocht? 

Informatie volgt.

Looptijd

Juli 2023 t/m juli 2025 

Meer weten?

Meer over dit onderzoek leest u op de website van ZONmw

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC, Levvel, Waihonapedia