Op deze pagina kun je informatie vinden over de financiering van onze dienstverlening.

Financieringsbronnen

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking wordt op verschillende manieren gefinancierd: de Wlz (Wet Langdurige Zorg), de Jeugdwet, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Zorgverzekeringswet.

Onze zorgconsulenten kunnen samen met jou kijken welke financiering passend is in jouw situatie.

Groepsgeld (woningen)

Voor de collectieve uitgaven in de woning maakt elk team jaarlijks een groepsbegroting. Onderdeel hiervan is de vrijwillige bijdrage, die bij Prinsenstichting ook wel ‘groepsgeld’ wordt genoemd. Deze vrijwillige bijdrage aan het groepsgeld is bedoeld voor gezamenlijke extra’s, zoals uitjes, activiteiten of spullen in de woonkamer. Voor vragen hierover kun je terecht bij de persoonlijk begeleider van je verwant. Hier kun je meer informatie lezen over groepsgeld.