Een fijne plek om te wonen en zinvolle dagbesteding/werk dragen bij aan een leven waarin jij je veilig, gezond, gelukkig en gewaardeerd voelt. Soms kan dat in je eigen huis, met ondersteuning daar waar jij dat nodig hebt. In andere gevallen kan dat binnen één van onze woningen of dagbestedingslocaties. 

Kwadijkerpark 14

Kwadijkerpark 14 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 14 wonen mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking met gedragsproblematiek en/of autisme. Een aantal bewoners volgt dagbesteding. Met bewoners die dat niet aankunnen wordt gewandeld, gefietst of bijvoorbeeld getuinierd.

Kwadijkerpark 19

Kwadijkerpark 19 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De meeste bewoners hebben hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met badkamer.

Kwadijkerpark 19A

Kwadijkerpark 19a 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 19A wonen mensen met een verstandelijke beperking en lichte gedragsproblemen. Een aantal bewoners gaat naar dagbesteding. Huiselijkheid en gezamenlijke activiteiten zijn belangrijk.

Kwadijkerpark 21

Kwadijkerpark 21 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 21 wonen mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. De begeleiding gaat uit van de behoefte van de bewoner en wat hij/zij aan kan. Vanuit het contact biedt de begeleiding structuur. Een aantal bewoners gaat naar dagbesteding of volgt een dagprogramma in de woning.

Kwadijkerpark 50

Kwadijkerpark 50 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 50 wonen mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding.

Kwadijkerpark 52

Kwadijkerpark 52 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 52 wonen mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kwadijkerpark 54

Kwadijkerpark 54 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 54 wonen mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De meeste cliënten zijn rolstoelafhankelijk. De begeleiding is voornamelijk ondersteunend en verzorgend.

Kwadijkerpark 56

Kwadijkerpark 56 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 56 wonen mensen van alle leeftijden met een ernstige meervoudige beperking.

Kwadijkerpark 58

Kwadijkerpark 58 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 58 wonen mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Er wordt veel gewerkt volgens de principes van Gentle Teaching en de methodiek Geef me de Vijf. Er heerst een huiselijke sfeer, er worden veel activiteiten gezamenlijk gedaan.

Kwadijkerpark 60

Kwadijkerpark 60 1444 JE Purmerend

Bij Kwadijkerpark 60 wonen mensen in de leeftijd van 50+ met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. De bewoners hebben een individueel dagprogramma. Dit kan aan huis zijn of in de buurt. Een aantal van hen is inmiddels met pensioen.

Kwadijkerpark 62

Kwadijkerpark 62 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 62 wonen mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De zorg is op maat. Ouders en/of verwanten zijn nauw betrokken bij de zorg. Overdag gaan de bewoners naar een dagbestedingslocatie.

Kwadijkerpark 64C - Binnen- Buitengroep 1, 2, 3

Kwadijkerpark 64C 1444 JE Purmerend

De Binnen- en Buitengroepen bieden een gevarieerd dagprogramma aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking.

Kwadijkerpark 64 - Huiskamer Wonen

Kwadijkerpark 64 1444 JE Purmerend

De groepssamenstelling van Kwadijkerpark 64 - Huiskamer Wonen bestaat uit wat oudere mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een aantal van hen is dementerend.

Kwadijkerpark 64 - Individuele begeleiding

Kwadijkerpark 64 1444 JE Purmerend

Kwadijkerpark 64 - Individuele begeleiding biedt begeleiding aan deelnemers die een dermate hoge begeleidingsintensiteit vragen dat ze niet binnen een groep geplaatst kunnen worden. De deelnemers hebben continu de nabijheid van de begeleiding nodig om goed de dag door te komen.

Kwadijkerpark 101

Kwadijkerpark 101 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 101 wonen mensen van verschillende leeftijden met een matig verstandelijke beperking en bijbehorende gedragsproblematiek en/of autisme. Iedere bewoner wordt geaccepteerd zoals hij is. Je kunt jezelf zijn.

Kwadijkerpark 103

Kwadijkerpark 103 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 103 wonen mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Zij zijn voornamelijk op zichzelf gericht. Een vaste dagstructuur en prikkelarme omgeving zijn belangrijk. De begeleiding is daarop afgestemd. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding.

Kwadijkerpark 104

Kwadijkerpark 104 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 104 wonen mensen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblemen. Bewoners mogen ondernemen en vallen. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie van Gentle Teaching waarin elke bewoner zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt, verbonden met de ander.

Kwadijkerpark 105

Kwadijkerpark 105 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 105 wonen mensen met een ernstig verstandelijke beperking met gedragsproblemen van verschillende leeftijden. De begeleidingsstijl past bij de bewoner. De begeleiders spelen in op wat bewoners nodig hebben.

Kwadijkerpark 106

Kwadijkerpark 106 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 106 wonen mensen met een verstandelijke beperking en een matig emotioneel ontwikkelingsniveau. Vaak met autisme en een hechtingsstoornis en/of gedragsstoornis.

Kwadijkerpark 107

Kwadijkerpark 107 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 107 wonen jongvolwassenen met een matig tot licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek en/of autisme. Overdag volgen zij dagbesteding.

Kwadijkerpark 108

Kwadijkerpark 108 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 108 wonen oudere mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Zij hebben allemaal een eigen kamer met badkamer en vaak een eigen zitje. De bewoners kunnen zich terugtrekken als het te druk om hen heen wordt. De begeleiding gaat uit van de mogelijkheden van de bewoners.

Kwadijkerpark 109

Kwadijkerpark 109 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 109 wonen mensen met een verstandelijke beperking en autisme of hechtingsproblemen. Er wordt veel gewerkt volgens de principes van Gentle Teaching. De nabijheid van de begeleiding is belangrijk voor de bewoners om zich veilig en geliefd te voelen. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding. Daarna wordt er samen gegeten en de dag afgesloten.

Lamastraat 8-10

Lamastraat 10 1448 WD Purmerend

Op de Lamastraat 8 - 10 wonen jongeren met een verstandelijke beperking die leren om zelfstandig te gaan wonen. Je woont hier tijdelijk totdat je een vervolgstap kunt maken.

Merenguestraat 16

Merenguestraat 16 1448 VT Purmerend

Op de Merenguestraat 16 wonen mensen met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden. De jongere bewoners krijgen hulp en ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding van de oudere bewoners is meer gericht op het behouden van wat iemand zelf nog kan.

Veelgestelde vragen

Prinsenstichting kent meerdere mogelijkheden voor tijdelijke opvang voor kinderen. Bekijk hier de opvangvormen. Ook is deeltijdverblijf mogelijk via Flexwonen

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.