Een fijne plek om te wonen en zinvolle dagbesteding/werk dragen bij aan een leven waarin jij je veilig, gezond, gelukkig en gewaardeerd voelt. Soms kan dat in je eigen huis, met ondersteuning daar waar jij dat nodig hebt. In andere gevallen kan dat binnen één van onze woningen of dagbestedingslocaties. 

Houtopslag

Kwadijkerpark 72 1444 JE Purmerend

Vind jij het leuk om buiten aan het werk te zijn? En ben je niet bang om je handen vies te maken?

Karpaten 1

Karpaten 1 1448 JA Purmerend

Op Karpaten 1 wonen mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gewerkt volgens de uitgangsprincipes van Gentle Teaching. De aard van de begeleiding is voornamelijk verzorgend naast het behouden van de nog aanwezige vaardigheden.

Karpaten 11

Karpaten 11 1448 JA Purmerend

Op Karpaten 11 wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Er zijn 2 HAT woningen gekoppeld aan Karpaten 11. Deze bewoners zijn vrij zelfstandig en worden individueel begeleid.

Karpaten 5

Karpaten 5 1448 JA Purmerend

Op Karpaten 5 wonen mensen met een matig verstandelijke beperking en autisme. Mede hierdoor ligt de nadruk op rust en voorspelbaarheid. De zorg voor de bewoners is meestal individueel. Zij functioneren in een groep maar ieder vraagt om een eigen aanpak en omgangsvorm.

Kwadijkerpark 10

Kwadijkerpark 10 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 10 wonen mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking met gedragsproblematiek en/of autisme. De ondersteuning vindt voornamelijk plaats in het bieden van structuur en duidelijkheid waardoor veiligheid ervaren wordt.

Kwadijkerpark 101

Kwadijkerpark 101 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 101 wonen mensen van verschillende leeftijden met een matig verstandelijke beperking en bijbehorende gedragsproblematiek en/of autisme. Iedere bewoner wordt geaccepteerd zoals hij is. Je kunt jezelf zijn.

Kwadijkerpark 103

Kwadijkerpark 103 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 103 wonen mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Zij zijn voornamelijk op zichzelf gericht. Een vaste dagstructuur en prikkelarme omgeving zijn belangrijk. De begeleiding is daarop afgestemd. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding.

Kwadijkerpark 104

Kwadijkerpark 104 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 104 wonen mensen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblemen. Bewoners mogen ondernemen en vallen. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie van Gentle Teaching waarin elke bewoner zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt, verbonden met de ander.

Kwadijkerpark 105

Kwadijkerpark 105 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 105 wonen mensen met een ernstig verstandelijke beperking met gedragsproblemen van verschillende leeftijden. De begeleidingsstijl past bij de bewoner. De begeleiders spelen in op wat bewoners nodig hebben.

Kwadijkerpark 106

Kwadijkerpark 106 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 106 wonen mensen met een verstandelijke beperking en een matig emotioneel ontwikkelingsniveau. Vaak met autisme en een hechtingsstoornis en/of gedragsstoornis.

Kwadijkerpark 107

Kwadijkerpark 107 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 107 wonen jongvolwassenen met een matig tot licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek en/of autisme. Overdag volgen zij dagbesteding.

Kwadijkerpark 108

Kwadijkerpark 108 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 108 wonen oudere mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Zij hebben allemaal een eigen kamer met badkamer en vaak een eigen zitje. De bewoners kunnen zich terugtrekken als het te druk om hen heen wordt. De begeleiding gaat uit van de mogelijkheden van de bewoners.

Kwadijkerpark 109

Kwadijkerpark 109 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 109 wonen mensen met een verstandelijke beperking en autisme of hechtingsproblemen. Er wordt veel gewerkt volgens de principes van Gentle Teaching. De nabijheid van de begeleiding is belangrijk voor de bewoners om zich veilig en geliefd te voelen. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding. Daarna wordt er samen gegeten en de dag afgesloten.

Kwadijkerpark 12

Kwadijkerpark 12 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 12 wonen mensen met een ernstig verstandelijke beperking en een zeer laag emotioneel ontwikkelingsniveau. De bewoners hebben een eigen dagprogramma. De woning heeft veel voorzieningen waaronder een eigen snoezelruimte. Er zijn veel mensen betrokken bij de zorg aan de bewoners.

Kwadijkerpark 14

Kwadijkerpark 14 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 14 wonen mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking met gedragsproblematiek en/of autisme. Een aantal bewoners volgt dagbesteding. Met bewoners die dat niet aankunnen wordt gewandeld, gefietst of bijvoorbeeld getuinierd.

Kwadijkerpark 19

Kwadijkerpark 19 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De meeste bewoners hebben hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met badkamer.

Kwadijkerpark 19A

Kwadijkerpark 19a 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 19A wonen mensen met een verstandelijke beperking en lichte gedragsproblemen. Een aantal bewoners gaat naar dagbesteding. Huiselijkheid en gezamenlijke activiteiten zijn belangrijk.

Kwadijkerpark 21

Kwadijkerpark 21 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 21 wonen mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. De begeleiding gaat uit van de behoefte van de bewoner en wat hij/zij aan kan. Vanuit het contact biedt de begeleiding structuur. Een aantal bewoners gaat naar dagbesteding of volgt een dagprogramma in de woning.

Kwadijkerpark 35-37

Kwadijkerpark 35 - 37 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 35-37 staan zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar centraal. De ene helft van deze locatie is ingericht als woongroep voor zes kinderen, in de andere helft kunnen zes kinderen per dag komen logeren.

Kwadijkerpark 50

Kwadijkerpark 50 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 50 wonen mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding.

Kwadijkerpark 52

Kwadijkerpark 52 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 52 wonen mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kwadijkerpark 54

Kwadijkerpark 54 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 54 wonen mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De meeste cliënten zijn rolstoelafhankelijk. De begeleiding is voornamelijk ondersteunend en verzorgend.

Kwadijkerpark 56

Kwadijkerpark 56 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 56 wonen mensen van alle leeftijden met een ernstige meervoudige beperking.

Kwadijkerpark 58

Kwadijkerpark 58 1444 JE Purmerend

Op Kwadijkerpark 58 wonen mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Er wordt veel gewerkt volgens de principes van Gentle Teaching en de methodiek Geef me de Vijf. Er heerst een huiselijke sfeer, er worden veel activiteiten gezamenlijk gedaan.

Prinsenstichting kent meerdere mogelijkheden voor tijdelijke opvang voor kinderen. Bekijk hier de opvangvormen. Ook is deeltijdverblijf mogelijk via Flexwonen

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.