Op behandelcentrum Schar 4 wonen jongeren in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De begeleiding is groepsgericht en stuurt aan op meer zelfstandigheid en het uitbreiden van sociale vaardigheden. De regie wordt als dat mogelijk is meer bij de jongere zelf gelegd.

Veelgestelde vragen

Prinsenstichting kent meerdere mogelijkheden voor tijdelijke opvang voor kinderen. Bekijk hier de opvangvormen. Ook is deeltijdverblijf mogelijk via Flexwonen

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.