Op behandelcentrum Schar 4 wonen jongeren in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De begeleiding is groepsgericht en stuurt aan op meer zelfstandigheid en het uitbreiden van sociale vaardigheden. De regie wordt als dat mogelijk is meer bij de jongere zelf gelegd.