Op behandelcentrum Schar 8 wonen jongens en meiden met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De begeleiding is groepsgericht en stuurt aan op zelfstandigheid en het uitbreiden van sociale vaardigheden. Bepaalde taken worden zelfstandig uitgevoerd. De regie is meer in handen van de jongere.