Op behandelcentrum Schar 8A wonen jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zij ontvangen nog veel ondersteuning bij activiteiten die in het dagelijks leven plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt zelfstandigheid van de jongere gestimuleerd.