Deze locatie bestaat uit twee kindergroepen.

De groep Kinderopvang+ voor jonge kinderen (2-4 jaar) is bedoeld voor kinderen die niet terecht kunnen op de reguliere kinderopvang en waarbij het reguliere ODC nog niet passend is. 

Daarnaast is er ruimte voor een kindergroep (6-8 jaar) die uitstroomt vanuit het reguliere ODC. Het gaat vooral om kinderen die minder behandeling nodig hebben en waarvan duidelijk is dat school geen optie is. Deze kinderen zitten nu veelal op een regulier dagbestedingscentrum, weliswaar in een kindergroep, maar vaak tussen volwassenen wat minder wenselijk is. Daarom is er voor gekozen deze groep in een kindvriendelijke omgeving te plaatsen en aan de BSO+ en Kinderopvang+ toe te voegen. 

Veelgestelde vragen

Prinsenstichting kent meerdere mogelijkheden voor tijdelijke opvang voor kinderen. Bekijk hier de opvangvormen. Ook is deeltijdverblijf mogelijk via Flexwonen

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.