ODC Wegwijzer, locatie Johan Wagenaarstraat is een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een ontwikkelachterstand en/of een verstandelijke beperking waarvoor reguliere opvang (nog) niet passend is.

Wij bieden deze kinderen extra ondersteuning en behandeling op maat zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij werken we nauw samen met ouders/verwanten. Het dagcentrum bestaat uit twee groepen met jonge kinderen (2-5 jaar), de Kikkers en de Vlinders.

Het uitgangspunt is ‘zo gewoon als mogelijk’, waarbij het streven is kinderen de nodige begeleiding te bieden om hen daarna zo goed mogelijk door te laten stromen naar een vorm van onderwijs. Wij doen dit in samenwerking met gemeenten en diverse ketenpartners waaronder peuterspeelzalen en (speciaal) onderwijs.

Veelgestelde vragen

Prinsenstichting kent meerdere mogelijkheden voor tijdelijke opvang voor kinderen. Bekijk hier de opvangvormen. Ook is deeltijdverblijf mogelijk via Flexwonen

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.