Na aanmelding zullen wij nagaan of de aangereikte gegevens voldoende zijn om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Aansluitend screenen de zorgconsulenten het dossier in samenspraak met onze interne inhoudsdeskundigen. Als de aangemelde cliënt tot onze doelgroep behoort en wij de hulpvraag kunnen beantwoorden, komt de cliënt op de wachtlijst voor de passende dienst. Een intakegesprek kan een onderdeel van bovenstaande zijn. De aanmelder/wettelijk vertegenwoordiger krijgt hier (schriftelijk) bericht van.