Dit is afhankelijk vanuit welke wet de zorg en/of dienstverlening geboden gaat worden. De te bieden zorg en/of dienstverlening vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kan veelal zowel In Natura (ZIN) als in PGB (Persoons Gebonden Budget) worden afgenomen. Uitzonderingen hierop zijn 24-uurs zorg en Behandeling. Deze kunnen niet vanuit een PGB worden gefinancierd.