In geval er zorg wordt ingezet voor cliënten> 18 jaar wordt er in Nederland een Eigen Bijdrage in rekening gebracht. Dit is inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is het orgaan die dit uitvoert. De kosten kunnen berekend worden op de site van het CAK onder Eigen bijdrage. Daarnaast wordt er groepsgeld in rekening gebracht. 

Voor kinderen < 18 jaar wordt er bij Langdurig Verblijf en Vakantieopvang een ouderbijdrage in rekening gebracht.