In het kort

Infant Mental Health  |  Kind en jeugd  |  Diagnostiek en behandeling  |  Speciaal onderwijs
2018
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Biografie

Opleiding

  • Infant Mental Health specialist in opleiding, RINO Amsterdam
  • Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie
  • Basisaantekening Diagnostiek
  • Master Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Hogeschool IPABO

Liefde voor het vak
Met veel passie en plezier werk ik als orthopedagoog met (jonge) kinderen, ouders/verzorgers en andere verwanten. Systemisch gericht werken is iets dat ik nastreef. Hierbij probeer ik de perspectieven van en relaties tussen alle gezinsleden en andere betrokkenen mee te nemen waarbij ik oog houd voor de ontwikkeling van het kind. Elk kind, elk gezin, elke situatie is weer anders. Ik probeer daarom steeds op maat te kijken wat er nodig is, rekening houdend met het niveau en gedrag van de cliënt.