In het kort

Culturele diversiteit in diagnostiek en behandeling
2020
  • Stichting Kwaliteitsregister (SKJ)

Biografie

Opleiding

  • Master orthopedagogiek, Universiteit Leiden
  • CGT Basisopleiding

Liefde voor het vak
Ik vind het belangrijk dat elk individu passende ondersteuning krijgt gericht op zijn/haar mogelijkheden. Iedereen is uniek en het bieden van maatwerk is dan ook iets wat ik erg belangrijk vind. Door het bieden van maatwerk hoop ik iets bij te kunnen dragen aan het welzijn van kinderen, volwassenen en ouders. Ook is naar mijn mening de omgeving een zeer belangrijke factor en ik vind het dan ook van groot belang dat de omgeving nauw betrokken wordt bij de diagnostiek en behandeling. Door een goede samenwerking met de (directe) omgeving kunnen er hele mooie resultaten ontstaan!