In het kort

Ouderenzorg
2016
  • Deelname aan NGO (Netwerk gedragsdeskundigen ouderen)

Biografie

Opleiding

  • Basiscursus Schematherapie
  • Basiscursus cognitieve gedragstherapie
  • 2020-2022 Orthopedagoog-generalist i.o. 

Liefde voor het vak
Iedereen heeft het recht gekend te worden en te zijn; het levensverhaal van cliënten krijgt een erg belangrijke plek in de diagnostiek en behandeling bij Zodiak, juist voor mensen die dat zelf misschien niet (meer) zo goed kunnen vertellen. Het is heel waardevol om iemand op die manier beter te leren kennen en ik vind het bijzonder dat ik die verhalen mag horen.