Bij Westerkoogweg 6 wonen mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De woning biedt een veilige en voorspelbare leefomgeving. Overdag gaan de bewoners naar hun werk of dagbesteding.

Ga naar

Je eigen leven leiden en toch kunnen rekenen op deskundige begeleiding. Dat is ‘Wonen met intensieve begeleiding’.