Opgroeien en wonen, zoals jij dat wilt, of kunt. Soms kan dat in je eigen huis, met ondersteuning daar waar jij dat nodig hebt. In andere gevallen kan dat binnen één van onze woningen. Prinsenstichting is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen.

EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door je therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen.

ERT is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en voor mensen die willen leren om met hun emoties om te gaan.

FloorPlay is een behandelmethode waarbij interactie tussen kind en ouder centraal staat en de basis vormt voor ontwikkeling en gedragsverandering.

Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm die ingezet wordt om nare herinneringen te herschrijven.

IMH wordt ingezet bij diagnostiek en/of behandeling waarbij gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind.

IOG is een vorm van hulpverlening die gericht is op gezinnen met opvoedings- en gedragsproblemen.

Schematherapie kan worden ingezet bij langdurige, moeilijk te veranderen patronen in het gedrag of denken van mensen.

Seksuologische behandeling en counseling voor mensen met een verstandelijke beperking en hun opvoed- en/of begeleidingsomgeving op het gebied van seksuele gezondheid, seksualiteit, seksuele problematiek, seksuele- en genderdiversiteit.

Soms verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend als het eigenlijk zou moeten. Als iemand het moeilijk vindt om met sensorische informatie om te gaan, kan nader onderzoek en eventueel behandeling uitkomst bieden.

Psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd om breed te kijken naar waar bepaalde klachten vandaan komen en hoe je als uniek persoon in elkaar zit met als doel dat je het beste uit jezelf kan halen.

Psycho-educatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) aan de hand van de module Weet Wat Je Kan (WWJK).

Training voor kinderen en volwassen met een lage zelfwaardering.

Veelgestelde vragen

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 60 (Wonen, Logeren en Deeltijdverblijf) of 088 513 23 61 (Dagbesteding en overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning weten precies of dit voor jouw situatie de beste oplossing is. Bel gerust naar 088 513 23 61  of gebruik het contactformulier.