Psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd om breed te kijken waar bepaalde klachten vandaan komen  met als doel het beste uit jezelf te kunnen halen.

Psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd om breed te kijken naar waar bepaalde klachten vandaan komen en hoe je als uniek persoon in elkaar zit met als doel dat je het beste uit jezelf kan halen. Tijdens het onderzoek willen we zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen. Daarom gebruiken we tijdens het onderzoek verschillende middelen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke middelen nodig zijn. Vaak bestaat een onderzoek uit gesprekken, het afnemen van vragenlijsten, observaties en de afname van praktische testen. Ook kijken we naar de interactie met mensen die voor jou belangrijk zijn. De resultaten van het onderzoek worden uitgewerkt in een verslag en met jou en eventueel jouw ouders/begeleiders of andere verwanten besproken. De totale duur van het onderzoek van het eerste kennismakingsgesprek tot aan het bespreken van de resultaten is ongeveer vier maanden.

Wanneer?

Er zijn verschillende redenen om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. Het psychodiagnostisch onderzoek wordt met name ingezet als jijzelf en/of jouw omgeving vragen hebben over wat er aan de hand is en hoe jij het beste ondersteund kan worden in het dagelijks leven.

Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of moeilijk lerend niveau met uiteenlopende klachten en hulpvragen.

Door wie?

Dit onderzoek wordt gedaan door orthopedagogen en psychologen in samenwerking met psychodiagnostisch medewerkers. Binnen Zodiak werken we interdisciplinair. Dit betekent dat er afhankelijk van de vraag ook andere disciplines betrokken worden bij het onderzoek, zoals een arts, seksuoloog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut.