dinsdag 29 september 2020
14:30 uur

 

Tijdens deze talkshow wordt er naar de film ‘Met Lef en Liefde’ gekeken en in gesprek gegaan over de dilemma’s en mogelijkheden.  Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen gewoon mee kunnen doen aan de samenleving? Hoe nemen we obstakels weg en voorkomen we uitsluiting? En wat moeten wij veranderen om mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans te geven? Over die vragen wordt er gesproken met gemeentes, politie, justitie, onderwijs, zorg- en hulpverleners, wooncorporaties en vele anderen.  

In deze eerste talkshow is het thema:  Wat kunnen we in de samenleving aanpassen om het voor mensen met een LVB makkelijker te maken?

U kunt u aanmelden via lvbdoetmee.nl