Training voor kinderen en volwassen met een lage zelfwaardering.

Het Vat van Zelfwaardering is een opzichzelfstaand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld als nieuw behandelmodel voor mensen met bepaalde gedragsverslavingen. Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn en minder uitstelgedrag vertonen
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • meer zelfzorg toepassen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in patronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust en minder stress ervaren
  • beter contact maken met anderen

Wanneer?

Vat van zelfwaardering wordt ingezet op het moment dat een lage zelfwaardering onderliggend is aan de klachten/problematiek die een cliënt ervaart. 

Voor wie?

Voor kinderen en volwassen met een lage zelfwaardering.

Door wie?

Binnen Zodiak werken verschillende orthopedagogen(-generalist) en (GZ)-psychlogen die opgeleid zijn om de module Vat van Zelfwaardering te mogen geven aan cliënten.