Onderzoek naar impliciete kennis over bewoners met ZEMVB bij zorgprofessionals en ouders.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over impliciete kennis over mensen met Zeer Ernstig Meervoudige Beperking (ZEMVB) bij zorgprofessionals en ouders. Het betreft literatuur- en praktijkonderzoek. 

Wie is onderdeel van het onderzoeksteam?

Marga Nieuwenhuijse en Kasper Kruithof (Amsterdam UMC), Sylvia Huisman en Ilse Zaal-Schuller

Wie werken verder aan dit onderzoek mee?  

Er zijn ervaringen en ideeën voor het implementeren verzameld bij zorgprofessionals en wettelijk vertegenwoordigers.

Worden er nog deelnemers gezocht? 

Nee, voor dit onderzoek worden geen deelnemers gezocht. 

Looptijd

December 2020 t/m december 2023. 

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Meer weten?

Lees meer over dit onderzoek op de website van ZONmw

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC, Philadelphia, Esdege-Reigersdaal, Omega, 2CU