BSO+ Eigenwijzer is een buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra zorgvraag. Op de BSO+ Eigenwijzer doen kinderen gezamenlijke activiteiten zoals eten/drinken, koken, knutselen en spelletjes. 

De + achter BSO staat er niet voor niets. Want als jij het nodig hebt, zijn er aanpassingen mogelijk. Dit stemmen we samen met je ouders af. Op die manier heb jij een heerlijke en veilige plek om te spelen en worden je ouders even ontlast. Wij ondersteunen kinderen zodanig dat ze op hun eigen wijze kunnen functioneren en zichzelf kunnen zijn. Wij wijzen de kinderen erop hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Ieder mens leeft op zijn eigen wijze en heeft hierbij een eigen 'wijzer' nodig.

Het nieuwe LRK registratienummer (Landelijk Register Kinderopvang) van de BSO+ is 989098230.

Lees hier het inspectierapport van de BSO+ Eigenwijzer januari 2024.

Lees hier het pedagogisch beleidsplan BSO+ 

Lees hier de klachtenregeling BSO+.

Trots op ons (klachtenvrije) certificaat Samen werken aan kwaliteit 2023

Verantwoording inzet aantal uren van de pedagogisch coach en de pedagogisch beleidsmedewerker
Om tot het juiste aantal uren te komen wordt gebruik gemaakt van de formule vanuit de IKK; (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

Voor de BSO+ betekent dit het volgende:
( 50x1 ) + ( 10x2,4 )= minimaal 74 uur per jaar.
Deze uren bestaan uit:
Minimaal 24 uur coaching
Minimaal 50 uur ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid. 

Pedagogisch beleidsmedewerker is de stafmedewerker Beleidsadvisering en ondersteuning, in dienst van de Prinsenstichting. Zij besteedt gemiddeld 2 uur per week aan de BSO+, gelijk aan 0,06 FTE. De inzet is gemiddeld en wisselt per week. De pedagogisch coach is de gedragsdeskundige, in dienst van Prinsenstichting. Zij is 4 uur per week gekoppeld aan de BSO+, gelijk aan 0,11 FTE en besteedt hiervan gemiddeld 2 uur per week aan coaching op de groep. De overige 2 uur wordt besteedt aan overleggen op het gebied van ontwikkeling van (pedagogisch) beleid en individuele coaching. De inzet is gemiddeld en kan per week verschillen indien de situatie op de groep dit verlangt.

Ga naar

Bij Prinsenstichting kun je ook terecht voor tijdelijke opvang. Of het nu overdag, in het weekend of tijdens de vakantie is.