Hier vind je vragen & antwoorden over bijvoorbeeld aanmelden, financiering of de wachtlijst.

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 60 (Wonen, Logeren en Deeltijdverblijf) of 088 513 23 61 (Dagbesteding en overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Prinsenstichting is gespecialiseerd in het verlenen van zorg en dienstverlening aan mensen met een IQ < 85.

Na aanmelding zullen wij nagaan of de aangereikte gegevens voldoende zijn om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Aansluitend screenen de zorgconsulenten het dossier in samenspraak met onze interne inhoudsdeskundigen. Als de aangemelde cliënt tot onze doelgroep behoort en wij de hulpvraag kunnen beantwoorden, komt de cliënt op de wachtlijst voor de passende zorg- en of dienstverlening. Een intakegesprek kan eventueel een onderdeel zijn. De aanmelder/wettelijk vertegenwoordiger krijgt hier (schriftelijk) bericht van.

Ja, dat is mogelijk.

NB als het echt een vraag voor in de (verre) toekomst betreft, heeft te jong aanmelden niet de voorkeur omdat kinderen vaak nog in ontwikkeling zijn, de zorgvraag zal dus nog aan verandering onderhevig zijn)

Informatie hierover kun je vinden op de site van de Rijksoverheid waarin alles overzichtelijk beschreven staat: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien jaar worden.

Voor de overgang van de Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg kun je het beste met onze zorgconsulenten bellen of mailen voor een antwoord op maat.

Voor volwassenen met een 24 uurs-zorgvraag kun je terecht bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg).

Voor volwassenen met een lichte ondersteuningsvraag kun je bij het Wmo-loket terecht van de gemeente waar je woont.

Voor kinderen < 18 jaar kun je naar het Jeugdteam van de gemeente waar het kind woont.

Dit is afhankelijk vanuit welke wet de zorg en/of dienstverlening geboden gaat worden. De te bieden zorg en/of dienstverlening vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kan veelal zowel In Natura (ZIN) als in PGB (Persoons Gebonden Budget) worden afgenomen. Uitzonderingen hierop zijn 24-uurs zorg en Behandeling. Deze kunnen niet vanuit een PGB worden gefinancierd. 

In geval er zorg wordt ingezet voor cliënten> 18 jaar wordt er in Nederland een Eigen Bijdrage in rekening gebracht. Dit is inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is het orgaan die dit uitvoert. De kosten kunnen berekend worden op de site van het CAK onder Eigen bijdrage. Daarnaast wordt er groepsgeld in rekening gebracht. 

Voor kinderen < 18 jaar wordt er bij Langdurig Verblijf en Vakantieopvang een ouderbijdrage in rekening gebracht. 

De duur van de wachtlijst verschilt per dienstverlening, woning of behandeling. Heb je vragen over Wonen/Logeren/Deeltijdverblijf? Neem dan contact op met de zorgconsulenten van de afdeling Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 60 (tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar) of mail naar: bco@prinsenstichting.nl

Heb je vragen over Dagbesteding en overige diensten? Neem dan contact op met zorgconsulenten van de afdeling Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 61 (tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar) of mail naar: bcoextramuraal@prinsenstichting.nl