Hier vind je vragen & antwoorden over bijvoorbeeld aanmelden, financiering of de wachtlijst.

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via (0299) 459 330 (wonen en dagbesteding) of (0299) 459 334 (overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Prinsenstichting is gespecialiseerd in het verlenen van zorg en dienstverlening aan mensen met een IQ < 85.

Na aanmelding zullen wij nagaan of de aangereikte gegevens voldoende zijn om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Aansluitend screenen de zorgconsulenten het dossier in samenspraak met onze interne inhoudsdeskundigen. Als de aangemelde cliënt tot onze doelgroep behoort en wij de hulpvraag kunnen beantwoorden, komt de cliënt op de wachtlijst voor de passende dienst. Een intakegesprek kan een onderdeel van bovenstaande zijn. De aanmelder/wettelijk vertegenwoordiger krijgt hier (schriftelijk) bericht van.

Ja, dat is mogelijk.

Informatie hierover kun je vinden op de site van de Rijksoverheid waarin alles overzichtelijk beschreven staat: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien jaar worden.

Voor de overgang van de Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg kun je het beste met onze zorgconsulenten bellen of mailen voor een antwoord op maat.

Voor volwassenen met een 24 uurs-zorgvraag kun je terecht bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg).

Voor volwassenen met een lichte ondersteuningsvraag kun bij het Wmo-loket terecht van de gemeente waar je woont.

Voor kinderen < 18 jaar kun je naar het Jeugdteam van de gemeente waar het kind woont.

De te bieden dienstverlening kan veelal zowel In Natura (ZIN) als in PGB (Persoons Gebonden Budget) worden afgenomen. Uitzonderingen hierop zijn 24-uurs zorg en Behandeling. Deze kunnen niet via een PGB worden afgenomen.

In geval er zorg wordt ingezet voor cliënten> 18 jaar wordt er in Nederland een Eigen Bijdrage in rekening gebracht. Dit is inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is het orgaan die dit uitvoert. De kosten kun je berekenen op de site van het CAK en kies dan Eigen bijdrage berekenen.

De duur van de wachtlijst verschilt per dienstverlening, woning of behandeling. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de zorgconsulenten van de afdeling Bureau Cliëntondersteuning via 0299-459330/334 (tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar) of mail naar: bco@prinsenstichting.nl