Naar overzicht

Als uw naaste heel kwetsbaar is of niet meer beter wordt komt er veel op u af. We vinden het belangrijk om met u als naaste zorgvuldig in gesprek te gaan. Comfort, nabijheid en aansluiten bij persoonlijke wensen staan centraal in onze palliatieve zorg.

Palliatieve zorg kan kort duren of jaren, je kunt oud zijn of heel jong. Belangrijk is dat we samen in gesprek gaan. Verschillende collega’s denken samen na over de situatie, zoals de arts, gedragsdeskundige, verpleegkundige, begeleider, geestelijk verzorger en palliatief zorgconsulent van Prinsenstichting. Dat doen we samen met u.

 In gesprek
We kijken steeds vanuit vier belangrijke leefgebieden wat uw naaste nodig heeft:

  • Lichamelijk
  • Mentaal
  • Sociaal
  • Spiritueel

Uw naaste betrekken we daar zoveel mogelijk bij, aan de hand van een wensenboek.

We gaan in gesprek over wensen en wat er nodig is om het leven zo comfortabel en fijn mogelijk te maken. Dat doen we altijd, maar in deze periode kan dat wat anders vragen. De afspraken die we samen maken leggen we vast en zijn het uitgangspunt voor onze palliatieve zorg.

‘Voor de ontwikkeling van het stroomschema zijn we dankbaar voor de hulp van de ervaringsdeskundigen. Zij hebben informatiemateriaal voor cliënten beoordeeld, zodat we beter kunnen aansluiten. We adviseren iedereen om bij projecten over de kwaliteit van zorg deze belangrijke klankbordgroep in te zetten!’

Naar overzicht