Gentle Teaching is volledig gericht op het ontwikkelen van een veilige en liefdevolle relatie: tussen cliënt en begeleider en tussen begeleiders onderling. Vanuit die verbondenheid geven we invulling aan de dag en leren we elke dag. Dat is de basis voor onze ondersteuningsvisie. Zoals u misschien weet, doen we binnen Prinsenstichting onderzoek naar de effecten en toepassingsmogelijkheden van Gentle Teaching. Wilt u meewerken om de effecten van Gentle Teaching te kunnen aantonen?

Inhoud onderzoek

Een stap in ons onderzoek is het zogenaamde valideren van vragenlijsten. Dit houdt in dat we bewijzen dat de vragenlijsten betrouwbaar zijn en dat we hiermee daadwerkelijk meten wat we zeggen te meten. We vragen de mening van verschillende groepen mensen. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Uw mening telt

Wilt u beoordelen of de vragen die in de vragenlijsten worden gesteld passend zijn bij het onderwerp Gentle Teaching? U hoeft hiervoor niet veel van Gentle teaching te weten. Een korte uitleg over wat Gentle teaching is, staat aan het begin van elke vragenlijst. U hoeft de vragen in de vragenlijst dus niet in te vullen over uw familielid of naaste. U hoeft alleen een beoordeling te geven over hoe passend u de vragen vindt bij de tekst over Gentle Teaching.

Belangrijke feiten

  • Het beoordelen van de vragenlijsten gaat digitaal.
  • Uw reactie wordt anoniem verwerkt.
  • Het meedoen duurt ongeveer 15-20 minuten.
  • Meedoen kan tot eind juni 2021.

Tekst en vragenlijsten

Hieronder vindt u de 2 links naar de tekst over Gentle Teaching en de vragenlijsten zelf:

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!