Naar overzicht

Op de omslag van het magazine Klik van deze maand zijn onze collega's Mariska Hoogland en Fatima Moktar met cliënt Ronald te zien. In een uitgebreid artikel vertellen zij over hoe je met onbegrepen gedrag kunt omgaan.

'Zien wat je anders niet ziet' is de titel van het verhaal. Bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen heb je een extra scherpe blik nodig om veranderingen in hun manier van doen te verklaren. Door de camera op dit onbegrepen gedrag te richten, het gedrag te analyseren en passende interventies te doen, kan je dit gedrag weer ombuigen.

We zijn trots op Mariska en Fatima die hiermee extra aandacht vragen voor onbegrepen gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan!

Je kunt het artikel hier lezen

Naar overzicht