Naar overzicht

De bouwwerkzaamheden van onze 2 nieuwe locaties in Kwadijkerpark door KBK bouwgroep vorderen gestaag en lopen op schema. Vandaag is het hoogste punt bereikt. Om deze mijlpaal te vieren trakteren we alle bouwmedewerkers op pannenbier. Als de bouw op schema blijft lopen, kunnen cliënten eind 2020 verhuizen. Vanaf januari 2020 zullen we starten met de bouw van de 3e locatie bestaande uit vier kleine dagbestedingsgebouwen.

De uitvoering van de 3e locatie gebeurt ook door KBK bouwgroep en duurt naar verwachting - mede afhankelijk van de weersomstandigheden - tot half oktober 2020. Hierna zullen de gebouwen verder ingericht worden. Vanaf eind 2020 kunnen we de gebouwen dan in gebruik nemen.

Om een veilige bouwplaats voor de 3e locatie te realiseren, zal het hekwerk van de huidige bouwplaats worden aangepast. Hierdoor zullen tijdelijk twee afsluitingen van wandelpaden ontstaan. We hebben de buurt hierover geïnformeerd. Na de bouw zullen de hekwerken verwijderd worden en zal de doorgang van Kwadijkerpark naar park de Noord weer open zijn. Met de oplevering van de dagbestedingsgebouwen komt een mooi recreatiegebied in het verlengde van park de Noord beschikbaar. Buurtbewoners zijn ook van harte welkom om gebruik te maken van de voorzieningen zoals het eetcafé, de boerderij, moestuin en houtkloverij.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwbouw.

Mark, die altijd bij de bouwplaatsen te vinden is, bedankte alle bouwmedewerkers persoonlijk en reikte de doosjes met 2 biertjes uit. Vanaf januari wordt weer hard verder gewerkt om de gebouwen eind 2020 klaar te krijgen.

 

Naar overzicht