Naar overzicht

Eind juni stopt Prinsenstichting als franchisenemer met het concept Brownies&downieS op de begane grond van het gebouw ‘Heel Europa’ in Purmerend. Wij vinden het erg jammer dat we genoodzaakt zijn om met deze dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking te moeten stoppen. Wij betreuren de onrust die dit besluit heeft veroorzaakt onder met name cliënten, ouders/verwanten en medewerkers.

Wij zijn genoodzaakt om met Brownies&downieS te stoppen omdat het concept onvoldoende aansluit bij de behoeften van de wijk. Hoewel Prinsenstichting zonder winstoogmerk werkt, moeten we er jaarlijks structureel te veel geld op toeleggen waardoor continuering van het initiatief niet langer haalbaar is.

Om ervoor te zorgen dat iedereen na eind juni weer een fijne plek heeft, voeren wij op dit moment  gesprekken met cliënten, ouders/verwanten en medewerkers. Tijdens deze gesprekken bespreken we welk dagbestedingsaanbod goed past bij de wensen en behoeften van de cliënt. Voor cliënten die graag willen blijven werken in de horeca zijn er binnen Prinsenstichting andere mogelijkheden.

Daarnaast zijn we met onze samenwerkingspartners binnen ‘Heel Europa’ bezig om de hele begane grond van deze locatie anders in te vullen om zo tot een gezamenlijk aanbod te komen dat beter aansluit bij de behoeften van de wijk. Wij blijven op deze locatie dagbesteding bieden, maar in een andere vorm.

“Het besluit om met Brownies&downieS te stoppen was niet makkelijk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat niet iedereen zich direct kan vinden in de keuze die wij hebben gemaakt. Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering op basis van een gevarieerder dagbestedingsaanbod waarmee we ook  bijdragen aan het vergroten van de participatie en inclusie in de wijk. We zijn met andere zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente in gesprek om dit verder vorm te geven en verwachten hier op korte termijn meer over te kunnen vertellen”, aldus Ruud Piera directeur Prinsenstichting.

Verschillende initiatieven
Onze berichtgeving over Brownies&downieS en de nieuwe invulling van ‘Heel Europa’ 
leidt tot verschillende initiatieven. Hoewel Prinsenstichting hierin geen actieve rol heeft, kijken we  hier met belangstelling naar. Wij  waarderen de betrokkenheid richting cliënten en begeleiders die bij Brownies&downieS werken. Wij staan er vanzelfsprekend voor open om te kijken of dit kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden.    

Gewijzigde openingstijden Brownies&downieS
Vanaf dinsdag 2 april is Brownies&downieS van maandag tot en met zondag van 9.30 tot 16.00 uur geopend. Tot eind juni is iedereen uiteraard van harte welkom om te genieten van een hapje en een drankje.

 

Laatste update: 29 maart 2024

Naar overzicht