Naar overzicht

In het magazine JONG (voor jeugdhulpverleners) is een artikel verschenen over LVB’ers en criminaliteit: dader én slachtoffer. In het artikel reageren Annemarie Oonk (gedragsdeskundige) en Hein Meertens (regiomanager) van Prinsenstichting op 3 stellingen. Interessant om te lezen!

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit: een beeld dat vaak wordt geschetst. Maar klopt dat wel? Aan de hand van een aantal stellingen toetst JONG dit beeld bij deskundigen ‘uit het veld’.

Klik hier voor het artikel.  

Naar overzicht