Naar overzicht

ODC Wegwijzer was op zoek naar ruimte voor een nieuwe kindergroep en vond deze bij ’t Carrousel (openbare basisschool in Overwhere, Purmerend). Hiermee start een bijzondere samenwerking.

Arianne Huizing (directeur ’t Carrousel) vertelt: “We zijn benaderd door het ODC (Orthopedagogisch DagCentrum) en hadden twee lokalen vrij. Het ODC is al jaren gevestigd in de Martin Luther King-school. We hebben daar gekeken en besproken wat het voor ons zou betekenen. We waren hierover positief en het ODC ook. De groep van het ODC is net gestart. Het gaat om vrij jonge kinderen van rond de twee en drie jaar. Ik verwacht dat als de kinderen ouder zijn, dat er meer integratie gaat komen tussen onze leerlingen en de kinderen van het ODC. Eerst is het belangrijk om bekend te worden met het gebouw en de lokalen. De kinderen van het ODC zitten nu nog vooral in de lokalen. We proberen wel de groep mee te laten liften op onze activiteiten zoals het sinterklaasfeest. Later kunnen we bekijken hoe we verder gaan samenwerken.”

Monique Strik (begeleider ODC) laat weten: “We huren twee lokalen; het ene hebben we in gebruik als behandelruimte en het andere voor de groep kinderen. Ouders zijn heel positief over de huisvesting in een gewone basisschool. Hun kinderen komen in een normale omgeving en dat willen ouders graag. De kinderen zelf vinden het heel interessant. Ze staan allemaal voor het raam van de gang te zwaaien om contact te zoeken met de leerlingen van de basisschool. Kinderen die eraan toe zijn, spelen mee in de grote hal van de school of op het schoolplein. Ik hoop dat we steeds meer gaan samenwerken met het schoolteam door mee te doen en bij te dragen aan activiteiten en thema’s.”

Naar overzicht