Naar overzicht

Vanaf 8 februari verhuizen in 2 weken tijd ruim 130 cliënten vanuit de oude paviljoens in Kwadijkerpark naar hun nieuwe woningen in hetzelfde park. Naast de 3 woongebouwen, kunnen ook ruim 50 cliënten dagbesteding volgen in vier nieuwe onderkomens. De cliënten en medewerkers kijken ernaar uit! Ondanks het barre winterweer, is de verhuizing gestart.

 

De gebouwen hebben een uitstraling van Engelse cottages. Net zoals onze overige woningen in Kwadijkerpark. In de nieuwe woningen hebben alle cliënten een kamer met een eigen badkamer. De woningen zijn ruimer en de indeling is huiselijk. De ingang van een woning komt direct uit op een gezamenlijke woonkamer. Links en rechts daarvan liggen de kamers van de cliënten. Rondom de gebouwen is veel ruimte met terrassen en tuinen. Alle voorzieningen voor mensen met een (zeer) ernstige (meervoudige) beperking zijn dichtbij. Dat levert een fijne bijdrage aan het welzijn van de cliënten.

Bij de bouw en inrichting is rekening gehouden met de behoeftes en wensen van cliënten met verschillende achtergronden. Er is zoveel mogelijk afgestemd met begeleiders en cliënten om hun wensen te vervullen. Daardoor hebben zij echt eigenheid in de woningen kunnen aanbrengen. Daarnaast zijn de gebouwen zo ingericht dat het voor medewerkers prettig is om er te werken. Het bieden van complexe zorg stelt hoge eisen aan de werkomgeving. We zijn trots dat door de inzet van alle betrokkenen de bouwplanning is gehaald binnen het beschikbare budget.

Voorzieningen voor buurtbewoners

Door de nieuwe dagbestedingslocaties komt in de noordpunt van het Kwadijkerpark een mooi recreatiegebied in het verlengde van park de Noord beschikbaar. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om gebruik te maken van de voorzieningen zoals het eetcafé, de boerderij, moestuin en houtkloverij. Zodra de coronamaatregelen het toelaten willen de dagbestedingslocaties nieuwe vormen van dienstverlening gaan aanbieden.

Verhalenserie

Op weg naar de verhuizing vertellen verschillende betrokkenen hun verhaal. Deze verhalenserie is te vinden op onze website.

Klik hier voor meer informatie over onze nieuwbouw.

Ontwikkeling nieuwe woonwijk

De oude woonpaviljoens worden gesloopt en maken plaats voor een nieuwe woonwijk, die projectontwikkelaar AM in samenwerking met woningbouwvereniging Rochdale ontwikkelt. Meer informatie hierover is te vinden op deze website.

Naar overzicht