Naar overzicht

Door de inzet van speciale Crisis Interventie Teams (CIT’s) worden acute crisisopnames van cliënten in de gehandicaptenzorg voorkomen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders (waaronder ook Prinsenstichting) en zorgkantoor Zilveren Kruis. In Zorgkrant.nl verscheen hierover een artikel. Hieronder lees je de samenvatting:

In de regio Utrecht, waar sinds 2 jaar een CIT actief is, is in de helft van de gevallen een crisisopname voorkomen. Daarnaast krijgen de begeleiders meer handvatten om toekomstige crises te voorkomen door de ondersteuning door het CIT. Het CIT krijgt nu een belangrijke rol in het Programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS: er vindt vanaf 1 januari 2020 een landelijke uitrol plaats van de CIT’s. Zorgverzekeraars Nederland coördineert dit proces namens de zorgkantoren.

In de regio’s Zaanstreek-Waterland- en Kennemerland is vanaf 2018 een CIT actief, een initiatief van De Hartekampgroep (GZ), Parnassia (GGZX), GGZ InGeest (GGZ) en Prinsenstichting (GZ). In beide regio’s is sindsdien eenzelfde tendens zichtbaar: een beperking van het aantal crisisopnames. Niels Rem is daarbij senior begeleider bij het CIT namens Prinsenstichting. Rem werkt – net als de 7 andere collega’s van andere zorgaanbieders uit de regio - 16 uur per week voor het CIT. Hij werkt daarnaast voor Prinsenstichting als teamondersteuner. “Het mooie vind ik dat het CIT teams, gedragsdeskundigen en managers helpt om met een andere bril te kijken naar een casus rond een cliënt. Door onze tips geven we ze ook meer mee dan alleen de oplossing van die ene casus. Ze zijn meestal heel blij met die frisse kijk van buitenaf.”

Klik hier voor het volledige artikel.

Naar overzicht