Naar overzicht

‘Teleurgesteld maar trots’. Dat was de ervaring van Jeremy die meedeed aan het onderzoek over de afbouw van antipsychotica van de Academische Werkplaats GOUD. Ook enkele cliënten van Prinsenstichting namen deel aan deze studie. De film laat het verhaal van Jeremy en dat van twee andere deelnemers zien en hoe complex het soms kan zijn om af te bouwen.

 

 

Laatste deelnemer is klaar

Voor deze studie is er trouwens goed nieuws! De laatste deelnemer is klaar met de metingen. Dat betekent dat maar liefst 88 deelnemers hebben meegedaan aan dit unieke onderzoek. We hopen met de data een antwoord te vinden op de vraag: ‘Waarom lukt het vaak niet om antipsychotica af te bouwen bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag?’
 
Waarom dit onderzoek?

Maar liefst 1/3 van de mensen met een verstandelijke beperking slikt antipsychotica. Van deze groep slikt 58% de medicatie vanwege probleemgedrag. Meestal worden deze medicijnen langdurig voorgeschreven maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat antipsychotica helpen bij probleemgedrag. De ongunstige bijwerkingen, zoals suikerziekte, verhoogd cholesterol, afvlakking van emoties, sufheid, en bewegingsstoornissen zijn wel overtuigend aangetoond. Deze bijwerkingen hebben dus invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. Deze bijwerkingen kunnen afnemen of verdwijnen na het afbouwen van antipsychotica.
Toch is afbouwen vaak lastig. Waarom precies weten we (nog) niet. We hopen met onderzoek hier antwoord op te vinden.

Meer weten over dit onderzoek? Ga naar www.goudonbeperktgezond.nl

 

Naar overzicht