Naar overzicht

In het formatiedocument dat Gert-Jan Segers (leider Christen Unie) in de trein liet liggen, was niets te lezen over inclusie. Vier miljoen mensen ontbreken nog in het regeerakkoord. Voor de VGN, de LFB (landelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking) en Rick Brink (voormalig informeel minister van Gehandicaptenzaken) reden om een brandbrief aan de formatietafel in Den Haag te sturen.

Zij vragen aandacht voor het feit dat de ‘gehandicaptenzorg’ nog volledig ontbreekt in de voorlopige inhoud van het regeerakkoord. In ieder geval in het formatiedocument dat eerder in de trein is achtergelaten. De brief is gericht aan de informateurs en er ging een afschrift naar de onderhandelende fractieleiders. Ook de pers is uitgebreid geïnformeerd over deze misstand.

De ondertekenaars van de brief dringen er bij de informateurs op aan drie kerntaken op te nemen in een nieuw regeerakkoord: het maken van een ‘deltaplan’ voor mensen met een licht verstandelijke beperking, de complexe zorg – de ‘intensive care van de gehandicaptenzorg’ - een boost geven en  verhoging van de loonruimte.

Prinsenstichting ondersteunt dit initiatief! 

Klik op de link voor meer informatie en de brief.

Naar overzicht