Naar overzicht

Voor de collectieve uitgaven in de woning maakt elk team jaarlijks een groepsbegroting. Onderdeel hiervan is de vrijwillige bijdrage, die in de volksmond bij Prinsenstichting ook wel ‘groepsgeld’ wordt genoemd. Deze vrijwillige bijdrage aan het groepsgeld is bedoeld voor gezamenlijke extra’s, zoals uitjes, activiteiten of spullen in de woonkamer. Wij vinden het van belang dat dit thema één keer per jaar onderwerp van gesprek is tussen het team en de cliënten/verwanten/ bewindvoerders. In veel woningen gebeurt dit al, soms nog niet. Daarom hebben we afgesproken dit jaar weer eens gericht aandacht te besteden aan deze afspraak.

Stap voor stap

  • Het team blikt samen met cliënten/verwanten/bewindvoerders terug op wat er in 2020 aan bijdrage is ontvangen, waar het aan is besteed, hoeveel er nog beschikbaar is en wat jullie hiermee gaan doen.
  • Het team overlegt vervolgens met cliënten/verwanten/bewindvoerders over de groepsbegroting voor volgend jaar. In dit gesprek maken jullie ook afspraken over de hoogte van de vrijwillige bijdrage voor komend jaar en de dingen waaraan deze besteed gaan worden.
  • De bijdrage voor het groepsgeld is vrijwillig. Indien een cliënt niet mee kan betalen, wordt hij/zij niet uitgesloten van eventuele extraatjes. Indien hij/zij niet wil betalen, kan dit wel een gevolg zijn.
  • Met elkaar kunnen jullie ook afspreken om geen vaste jaarlijkse bijdrage te heffen, maar per geval met elkaar af te spreken wat door cliënten wordt bijgedragen aan een uitje, aanschaf of activiteit.
  • In alle gevallen legt het team de afspraken over de vrijwillige bijdrage (hoogte en doel) vast bij de groepsbegroting. Ook als er geen vaste vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, wordt deze afspraak vastgelegd bij de groepsbegroting.
  • Gezamenlijk maken jullie afspraken jaarlijks hoe en wanneer cliënten/verwanten/bewindvoerders terugkoppeling ontvangen over wat er is uitgegeven.

Een paar kaders bij de afspraken:

  • Het gaat om groepsgebonden extraatjes (die niet worden betaald vanuit de Wlz-indicaties), zoals: koekje bij de koffie, extra aankleding van de woonkamer of een uitje met cliënten.
  • De vrijwillige bijdrage (groepsgeld) is niet bedoeld voor: aanvullen van etensgeld of basisinventaris van de groepswoning.
  • Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals shampoo, tandenborstel, deodorant, etc. worden individueel door de cliënt zelf betaald.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw verwant.

Naar overzicht