Naar overzicht

Na tien jaar neemt Ineke Huibregtsen afscheid als directeur van Prinsenstichting.

Per 1 maart is zij met vervroegd pensioen. De afgelopen weken zijn er meerdere feestelijke afscheidsmomenten georganiseerd waar ook cliënten, verwanten en vrijwilligers bij aanwezig waren. Zo was er een graffiti-workshop bij onze locatie in Schagen en een tweetal vrolijke circusvoorstellingen op Kwadijkerpark.

 “Ik heb 43 jaar met veel plezier gewerkt in de zorg en het sociale domein. Hier heb ik samen met vele collega’s geprobeerd bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen mee kan doen en zijn of haar leven zelf kan vormgeven.
De zorg- en de gehandicaptensector in het bijzonder is een prachtige branche waarin ik mij gedurende mijn loopbaan maar wat graag voor heb ingezet en veel heb geleerd. Ik ben cliënten, verwanten en collega’s daarvoor zeer dankbaar”, aldus Ineke.

Huibregtsen heeft de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van onze organisatie. Zo heeft zij gezorgd voor passende zorg op maat dichtbij de cliënt, meer medezeggenschap voor cliënten en meer eigen regie voor teams. Daarnaast is onder haar leiding de koers van Prinsenstichting bepaald waarbij de focus ligt op complexe zorg.  

Wij bedanken Ineke van harte en wensen haar een mooie toekomst toe.

Naar overzicht