Naar overzicht

Ons kwaliteitsrapport over 2021 is uit! Dit rapport gaat over de kwaliteit van zorg bij Prinsenstichting en is een onderdeel van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Het rapport helpt ons te reflecteren op de zorg die wij iedere dag leveren. Dit reflecteren gebeurt door samen met cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en externe partijen stil te staan bij wat we doen en hoe we dit ervaren. Wat gaat goed en wat kan beter? ‘Kwaliteit als bewegend proces; lerend vermogen, reflectie en transparantie’.

Het rapport is geschreven voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Prinsenstichting maar ook voor onze financiers en toezichthouders. Om nog meer cliënten te bereiken wordt deze zomer een uitzending gemaakt van ‘De Prinsenstichting Draait Door’, het televisieprogramma voor en door cliënten, waarbij thema’s uit het rapport behandeld worden.

Ook 2021 was een bewogen jaar vanwege de pandemie. Telkens weer hebben we gereflecteerd op hoe we het beter konden doen en ons handelen daarop aangepast. Daar kunnen we trots op zijn. Tegelijk was er daardoor minder ruimte voor ontwikkeling en hebben we ook achterstanden opgelopen. Dat is niet erg als we ons dat maar realiseren en er ook actie op gaan nemen in het komende jaar. Kwaliteit betekent immers niet dat altijd alles goed moet gaan. Kwaliteit ontstaat in een lerend proces. Ondanks alles zien we dat de kwaliteit van zorg hoog is gebleven. Graag willen wij dan ook alle medewerkers bedanken voor hun grote inzet en doorzettingsvermogen!

Lees hier het Kwaliteitsrapport 2021 -  Kwaliteit als bewegend proces; lerend vermogen, reflectie en transparantie

Naar overzicht