Naar overzicht

Ons kwaliteitsrapport over 2022 is uit! Dit rapport gaat over de kwaliteit van zorg bij Prinsenstichting en is een onderdeel van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

In dialoog
Dit jaar zijn we met elkaar - cliënten, verwanten en collega’s - in dialoog gegaan om de vraag te beantwoorden of we onze ambitie bereiken om zinvol leven en zinvol werk tot stand te brengen. We hebben daarbij gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan.
Op basis van de inzichten die voortvloeiden uit de dialoogsessies heeft het kwaliteitsrapport vorm en inhoud gekregen.

Lees het Kwaliteitsrapport 2022

Het kwaliteitsrapport is geschreven voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Prinsenstichting maar ook voor onze financiers en toezichthouders.
Om nog meer cliënten te bereiken is een speciale uitzending van ‘De Prinsenstichting Draait Door’ in de maak. Hierin komt het kwaliteitsrapport uitgebreid aan bod.

Naar overzicht