Naar overzicht

Op woensdag 20 en donderdag 21 oktober zijn 6 tiny houses in verschillende  uitvoeringen geplaatst in Kwadijkerpark (Purmerend). Dit betekent een uitbreiding van onze woonmogelijkheden. We kunnen hierdoor flexibel inspringen op meer verschillende hulpvragen van onze cliënten. Bij Prinsenstichting zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om de zelfstandigheid van onze cliënten te stimuleren. We zijn heel blij dat we met deze nieuwe woningen een grote stap kunnen zetten om dit te realiseren.

De tiny houses zijn in de buurt van bestaande woningen geplaatst. Hierdoor zijn de begeleiders altijd dichtbij. De tiny houses komen beschikbaar voor cliënten met verschillende hulpvragen:

  • Voor Flexwonen; een vorm van tijdelijk verblijf op basis van logeren of Deeltijd Verblijf.
  • Voor als een cliënt observatie nodig heeft. Het woonteam van de ernaast gelegen woning zal deze observatie verzorgen.
  • Voor het begeleiden van cliënten bij hun ontwikkeling naar meer op zichzelf wonen, terwijl begeleiding nog steeds nabij is. Zij verhuizen dan vanuit een van de woningen naar de tiny house. Hierdoor komt dan een plek vrij in de woning voor Flexwonen.

Met de komst van de tiny houses kunnen we onze woonmogelijkheden uitbreiden. En dat zorgt voor  ruimte en kansen voor cliënten en begeleiders van Prinsenstichting. De wensen, ambities en mogelijkheden van cliënten vinden we belangrijk. Samen kijken we naar wat kán. Zodat cliënten kunnen leven zoals zij dat willen, zo gewoon als mogelijk.

Podcast over Flexwonen

Voor mensen met een beperking zijn er vaak maar beperkte woonopties: of je woont thuis al dan niet met dagbesteding, of je woont in een zorginstelling. Maar veel mensen hebben een tussenvorm nodig. Daarvoor hebben Prinsenstichting en zorgboerderij Ophovenerhof een oplossing voor bedacht. Deze twee organisaties hebben namelijk tiny houses besteld om flexibelere woonvormen aan te bieden. 

De organisaties kregen ondersteuning van de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, Vilans, vanuit het traject Begeleiding à la Cart, onderdeel van het VWS-programma Volwaardig leven. Skipr-redacteur Sterre ten Houte de Lange interviewde beide bestuurders in de podcast Voorzorg, in samenwerking met Vilans. 

Klik hier om de podcast te beluisteren.

 

Naar overzicht