Naar overzicht

Samen kijken naar wat wel kan

Van de 46 appartementen aan het Regioplein in Schagen zijn er 9 appartementen bestemd als zogenaamde ‘tussenwoningen’ voor Prinsenstichting. Deze appartementen worden toegewezen aan jongeren met een licht verstandelijke beperking die nu in de Schar (dit is een behandelcentrum van Prinsenstichting) wonen maar klaar zijn met hun behandeling  of elders wonen.

Een tussenstap om van te leren
Een ‘tussenwoning’ is bedoeld als uitstroomwoning, waarbij jongeren worden gecoacht en ondersteund ter voorbereiding op zelfstandig wonen. Van jongeren die in aanmerking komen voor een woning op het Regioplein is de verwachting dat zij met de juiste coaching en begeleiding de stap naar zelfstandig wonen kunnen maken. De bedoeling is dat deze jongeren na 1 tot 3 jaar zullen doorstromen naar permanente woningen.

Werken aan jezelf
Bij De Schar wordt vooral gekeken naar de dingen die de jongeren wel kunnen en naar wat ze graag nog willen leren. De jongeren leren bijvoorbeeld hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen.

Een kans op zelfstandigheid
De gemeente Schagen en Wooncompagnie ondersteunen dit initiatief om kwetsbare jongeren deze kans op zelfstandig wonen te geven. Daarom zetten zij zich graag in om jongeren zoveel mogelijk in de wijk te laten wonen en te begeleiden in plaats van in een instelling.

Voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen
De appartementen aan het Regioplein zijn gebouwd met een vernieuwende modulaire bouwmethodiek, Door een steeds verdere perfectionering van deze bouwtechniek wordt dit  steeds vaker een alternatief voor traditioneel bouwen. Met de huidige krapte op de woningmarkt maakt Wooncompagnie vaker gebruik van deze nieuw bouwmethodiek.
Wooncompagnie zet zich graag in voor betaalbaarheid, duurzaamheid en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen. De appartementen aan het Regioplein zijn een schoolvoorbeeld waarbij deze drie thema’s naadloos op elkaar aansluiten.

Naar overzicht