Naar overzicht

ODC Wegwijzer is een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een ontwikkelachterstand en/of een verstandelijke beperking waarvoor reguliere opvang (nog) niet passend is.

Wij bieden deze kinderen extra ondersteuning en behandeling op maat zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij werken we nauw samen met ouders/verwanten. Het dagcentrum bestaat uit twee groepen met jonge kinderen (2-5 jaar) en een BSO+. De BSO+ is speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die meer begeleiding nodig hebben dan op reguliere BSO’s kan worden geboden.

Het uitgangspunt is ‘zo gewoon als mogelijk’, waarbij het streven is kinderen zo goed mogelijk door  te laten stromen naar reguliere voorzieningen, zoals het (speciaal) basisonderwijs. Wij doen dit in samenwerking met gemeenten en diverse ketenpartners waaronder peuterspeelzalen en regulier onderwijs.

Op vrijdag 29 september van 11.00 – 13.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de nieuwe locatie van ODC Wegwijzer en de BSO+ aan de Johan Wagenaarstraat 6 in Purmerend. Eventuele vragen kunt u stellen aan Josee van Klaveren, Anoeschka Ausum en Sascha Grootenboer of telefonisch via 06 100 228 32 /06 453 860 09.

Naar overzicht