Naar overzicht

Gedragsdeskundige Cecile Blansjaar van ODC Wegwijzer staat vrijdag 24 januari in de Telegraaf met het opinieartikel: "Waarom is het geld al op voor thuiszitters?"

Cecile pleit voor een integrale samenwerking tussen alle partijen, waarbij wordt gekeken waar het kind het beste past. Dat kan zijn op school, bij een orthopedagogisch dagcentrum of binnen speciaal onderwijs, met daarin een regierol voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Een mooie oproep om ervoor te zorgen dat thuiszitters zo snel mogelijk worden geholpen.

Lees hier het artikel.

Naar overzicht