Naar overzicht

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaker dementie en vaak al op jongere leeftijd. De juiste ondersteuning is dan erg belangrijk. Het is niet alleen lastig te herkennen, maar ook een uitdaging hoe je de juiste ondersteuning biedt.

Het samenwerkingsverband (H)erken jij dementie werkt aan het verbeteren van het signaleren en vaststellen van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Als Prinsenstichting doen we als proeftuindeelnemer mee aan dit programma (tot en met 2021).

Zo ontwikkelen we kennis om nog beter zicht te krijgen op het signaleren en vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. En we kijken wat werkt in de ondersteuning en wat nog beter kan. ​

Wat weet jij over mensen met een verstandelijke beperking met dementie?

Naar overzicht