Naar overzicht

Prinsenstichting huurt een zorgboerderij in Aartswoud, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Het huurcontract liep af en het nieuwe huurcontract maakt het ons moeilijk om de zorgboerderij goed te exploiteren. Daarom hebben we besloten de huur op te zeggen per 1 november 2022. We hebben zorgorganisatie PluZorg bereid gevonden om de zorgboerderij met de cliënten en medewerkers over te nemen. Er is een intentieovereenkomst getekend om het overnameproces te starten.    

Op de zorgboerderij begeleidt een team van Prinsenstichting de cliënten. Op het erf is ook het rundveemuseum te vinden, dat in beheer is van de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes. De  cliënten verzorgen de dieren van het museum.

Ineke Huibregtsen, directeur Prinsenstichting: “We zijn blij dat PluZorg de zorgboerderij wil overnemen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat cliënten en medewerkers kunnen overgaan naar PluZorg. Het biedt cliënten de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, met begeleiding van vertrouwde medewerkers. Dat is heel fijn voor de cliënten, hun verwanten en de medewerkers. Via een zorgvuldig proces betrekken en informeren we alle betrokkenen. Samen met hen willen we tot een zo goed mogelijke afronding komen.”

Jan Steven van Dijk, directeur PluZorg: “De zorgboerderij in Aartswoud is een mooie aanvulling voor PluZorg. De zorgboerderij past in het profiel van agrarisch georiënteerd zijn, staat in onze regio en biedt ons de mogelijkheid om ons aanbod uit te breiden. Bij PluZorg mag je eigenwijs, eigenaardig en eigenzinnig zijn. Onze locaties kennen een hoge mate van zelfstandigheid, waarbij PluZorg faciliteert. Dat past ook bij het team van Aartswoud.”

Elly Deutekom van het Rundveemuseum: “Wij willen het Rundveemuseum laten functioneren zoals tot nu toe het geval is. Daarbij is de samenwerking met de cliënten en de medewerkers op het gezamenlijke erf heel belangrijk. Dat bepaalt de uitstraling en de sfeer van ons museum. We hebben na de gesprekken veel vertrouwen in de toekomst!”

PluZorg is actief in de regio van Aartswoud en beschikt over kleinschalige zorgboerderijen en –bedrijven in Noord-Holland. Bijna alle bedrijven zijn gelegen in een landelijke omgeving waarbij dieren, natuur en het buitenleven de basis vormen voor de geboden zorg. De zorgboerderij in Aartswoud past hier goed bij.

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes heeft in het Westfriese dorp Aartswoud een rundveemuseum opgezet. Een ‘levend’ museum waarin tal van bedreigde oude Nederlandse rundveerassen door raszuivere fok voor ondergang worden behoed. Een museum vol leven, waar altijd iets te zien of te beleven valt. Ook is er een ontdekkingspad en een educatief centrum, dat bezoekers informeert over de historie van die oude rassen en over de melkveehouderij en het plattelandsleven in de loop der tijden.

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek/Waterland en West-Friesland. Naast uiteenlopende vormen van wonen biedt Prinsenstichting onder meer aangepast werk, dagbesteding, weekend- en vakantieopvang, thuiszorg en aangepaste begeleiding. Ook kunnen cliënten voor poliklinische advisering, onderzoek en behandeling bij Prinsenstichting terecht.

Naar overzicht