Naar overzicht

Op woensdag 2 oktober verdedigde Ilse Zaal-Schuller, arts voor verstandelijk gehandicapten bij Prinsenstichting, haar proefschrift ‘Decision-making in uncertainty’ (Beslissen in onzekerheid).

De vraag die centraal stond in het onderzoek van Ilse is hoe ouders van kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)EMB) betrokken worden en willen worden bij beslissingen rondom het levenseinde van hun kind.

We feliciteren Ilse van harte met haar promotie!

Klik hier voor het persbericht.

Naar overzicht