Naar overzicht

In februari 2021 verhuizen ruim 130 cliënten vanuit woonpaviljoens in Kwadijkerpark naar 3 nieuwe panden in hetzelfde park. Cliënten en medewerkers kijken ernaar uit! Op weg naar de verhuizing, delen verschillende betrokkenen hun verhaal. In deze zevende aflevering van de verhalenserie is het woord aan regiomanager Miranda Kaandorp:

“Het is supergaaf hoe we de nieuwbouw vlakbij de Flevostraat samen met verwanten en begeleiders hebben kunnen ontwikkelen. Iedere woning is aan de buitenkant hetzelfde maar de binnenkant is steeds anders ingedeeld vanuit de vraag van de doelgroep. Bijvoorbeeld een grote woonkamer of juist 2 huiskamers. Hier hebben we de begeleiders en behandelaren in meegenomen.

Bij de ontwikkeling hebben we voor ogen gehouden dat we excellente zorg willen bieden aan onze huidige en toekomstige cliënt. De cliënt met een complexe zorgvraag kunnen we hier ook zeker zorg bieden. Naast dat we vanuit de inhoud ons richten op doelgroepen en de daarbij behorende zorgpaden, hebben we ons in de bouw gericht op de technieken voor wat men noemt molestbestendig. Er is extra aandacht besteed aan veiligheid. Er zijn bijvoorbeeld ronde hoeken in de gang om het zachter te laten tonen. Er zijn extra dikke wanden voor geluidsisolatie, de ramen, deuren en muren zijn van tevoren getest. Door de hoge plafonds en veel daglicht, ervaar je heel veel ruimte. We hebben armaturen zoveel als mogelijk weg gewerkt in muren en plafonds.

Ook is in bijvoorbeeld gebouw B1 vanwege de groep bewoners gekozen voor veel eigen ruimte omdat zij dat prettig vinden. Hierdoor is er minder gezamenlijke ruimte. In gebouw B2 is daar wel voor gekozen omdat deze doelgroep groepswonen juist heel fijn vindt.

De plek van de nieuwbouw is ook fijn. Aan de rand van de woonwijk aansluitend aan het andere deel van Prinsenstichting. Er is veel ruimte om de gebouwen. Deze ruimte wordt ingedeeld in tuinen en water. Er is een afrastering voor het water zodat het niet direct toegankelijk is. De nieuwe woonwijk in Kwadijkerpark gaat starten voorbij het water. Hierdoor ontstaat een fijne woonplek. Het straalt voor mij geborgenheid, veiligheid en rust uit.

Ik ben er trots op hoe we dit samen met alle partijen hebben kunnen doen. De begeleiders is het gelukt de juiste vragen te stellen. De bouw en architect zijn het gelukt om te vertalen naar wat er nu staat. Medezeggenschap van cliënten en begeleiders kreeg vorm in zoverre dat mogelijk was. Zij hebben zo veel mogelijk samen de inrichting uitgekozen. Dit allemaal binnen het budget wat er beschikbaar was. Er zijn heel veel verschillende stijlen uitgekomen. Daardoor hebben zij echt eigenheid in de woningen kunnen brengen.”

Naar overzicht