Naar overzicht

Onlangs is de herziene editie van het handboek ‘Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking’ verschenen. Waar kun je als zorgverlener rekening mee houden als je met deze bijzondere patiëntengroep te maken krijgt? Onze collega én redactielid Sylvia Huisman, arts voor verstandelijk gehandicapten (arts vg), vertelt waarom en voor wie dit boek interessant is.

Sylvia: “Mensen met een verstandelijke beperking hebben natuurlijk net als ieder ander recht op goede zorg. Door complexe gezondheidsproblemen, comorbiditeit en een andere manier van uiten is deze zorg anders dan anders. Daardoor stel je mogelijk verkeerde diagnoses of zie je problemen over het hoofd." Sylvia heeft samen met Marijke Tonino, Dederieke Maes en Wiebe Braam het handboek ‘Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking’ herzien. “Met het boek geven we inzichten en handvatten waarmee zorgverleners beter met deze patiëntengroep uit de voeten kunnen.”

Voor wie is dit boek interessant?
“Het boek is vooral gericht op het vakgebied van de arts vg, maar is voor een veel bredere doelgroep interessant. Veel artsen hebben te maken met patiënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er ook paramedici, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen, begeleiders en ouders die met deze groep te maken hebben en voor wie het boek relevante informatie bevat."

"Tot slot zouden managers en bestuurders van zorginstellingen dit boek in de kast moeten hebben. De insteek van het boek is om goede zorg te leveren aan mensen met bijzondere behoeften en de inhoud en organisatie van zorg gaat hierin hand in hand. Het gaat over wat specifiek is aan deze groep mensen en wat ze nodig hebben, maar ook over hoe je de zorg voor deze groep goed organiseert. Daar heb je veel mensen voor nodig, waaronder managers en bestuurders. Het is dus een fundamenteel boek voor een breed publiek.”

Sylvia in de podcast 'Door het oog van de scoop'
Hosts Pim Stougie en Floris de Voogd spreken met Sylvia, arts voor verstandelijk gehandicapten in het Amsterdam UMC en Prinsenstichting, over MDL(Maag/Darm/Lever) -zorg voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij omgang, casuïstiek, diagnostiek en behandeling doorgaans anders verlopen dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Zij bespreken met Sylvia hoe je patiënt en familie het best kan benaderen en hoe je de beste zorg verleent. Luister hier naar de podcast.

Naar overzicht